Föremål

Brev inkommande

1891:2 B - Brev inkommande: B-C Berner & Nielsen. Paris. Järn Berner & Nielsen. Paris. Trä

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1891
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.160._HWY