Föremål

Kontrakt, Kopior, Fakturor, Order, Inventarielistor, Räkningar, Kuponger, Rapporter

1888:7 C-R - Kontrakt: Järn Trävaru - Kopior av: Järn-, papp- och träfakturor Last- och valsningsorder - Inventarielista och försäljningsräkningar från A. Viktor Blomberg - Kuponger: den 15 mars 1888 inlösta kuponger n:o 1-180 å Ljusne-Voxna Aktiebolags Obligationslån - Rapporter från: Alstermo (Fortsättning i volym 137)

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Företagsräkenskaper
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1888
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.136._HWY