Föremål

Regum Neapolitanorum. Vitae. et Effigies. Auctor B.G. Aug.Vindel. sumpt. Dominici Custodis. Caelo / Kolofon: Augustae Vindelicor. Typis Johan: Praetorii Sumtib. Dominici Custodis Anno MDCV

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1605
Tillverkningsplats Augsburg
Tillverkare Custos, Dominicus (Förläggare), Custos, Dominicus (Gravör), Praetorius, Johannes (Tryckare), Schultes, Johann (Tryckare)
Föremålsnummer 110848_SKOBOK