Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Thomasine Stierncrona, Hovfröken hos H. M. Enkedrottningen

Två visitkort från Thomasine Stierncrona, Hovfröken hos H. M. Enkedrottningen. Första kortet är utan datum. Handskrift "...". Andra kortet daterat 1919.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1919
Tidigare ägare Stierncrona, Thomasine
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.815._HWY