Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Erich von Grünewaldt.

Sex visitkort från Erich von Grünewaldt. Första och andra korten är utan datum, båda vikt i högra sidan, adress (nedre högra hörnet) Bellenhof. Tredje kortet daterat 1917, vikt i högra sidan. Adress (nedre högra hörnet) Schloß Neuermühlen. Fjärde kortet daterat 1917, vikt i högra sidan. Femte kortet daterat 1917, vikt i högra sidan. Sjätte kortet daterat 1917, vikt i högra sidan.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1917
Tidigare ägare Grünewaldt, Erich von
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.327._HWY