Upphov: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Flaska med konjak, 2 st. (Gammal konjak)

GAMMAL KONJAK, två halvbuteljer Buteljer av mörkbrunt glas. Cylindriska, med något insvängt liv, kupigt indragen skuldra och spolformig hals; kring mynningen en profilerad utsvällning (s. k. stärkring); botten konisk, högt uppskjutande. Kapsyler av förtent bly, blåfärgad, ovanpå en druvklase i relief. På buteljhalsarna senare vidfäst en träbricka, varpå skrivet med bläck, på den vidare buteljen på ena sidan: "Cognac", på den andra: Albert Baltzar Wallis Vinkällare". Höjd: 18,5 cm.; diameter: 8,1 cm. Emottagna av Johanna Kempe, f. Wallis, som arv efter hennes mor, Johanna Friederica Catharina Wallis.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Flaska med konjak
Kategori
  • Flaskor
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material Glas
Storlek
  • Diameter 8.1 cm
  • Höjd 18.5 cm
Föremålsnummer III:V:A.02._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1938
Titel
GAMMAL KONJAK, två half buteljer.
Text
Buteljer af mörkbrunt glas. Cylindriska, med något insvängdt lif, kupigt indragen skuldra och spolformig hals, kring mynningen en profilerad utsvällning (s. k. stärkring); bottnen konisk, högt uppskjutande. Kapsyl af förtent bly, blåfärgad, ofvanpå en drufklase i relief. Den ena buteljen ej fullt fylld, den andra endast till hälften. Å buteljhalsarna senare vidfäst en träbricka, hvarå skrifvet med bläck, å ena sidan: »Cognac», å den andra: »Albert Baltzar Wallis Vinkällare». Höjd: 18.5 cm.; diameter: 8.1 cm. Bmottagna af Johanna Kempe, f. Wallis, som arf efter hennes mor, Johanna Friederica Catharina Wallis, f. Wallis 6 Januari 1794 i Stralsund, d. 5 Januari 1862 i Stockholm, gift 9 Juni 1813 i Stralsund med grosshandlaren Albrecht Baltzer Wallis, f. 7 Mars 1788 i Stralsund, d. 11 April 1836 i Stockholm.