Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Bardisan för drottning Kristinas drabanter, sannolit m:1648-49, tillverkad vid Jäders bruk, dekor av Kaspar Kohl, Garpströms bruk.

Klinga med punsad dekor, överensstämmande med de daterade exemplaren, men hårt nednött. Årtalen helt borta. Riksvapen Sverige med slutna kronor i trekronorsfälten, sköldhållare krönta lejon med bladliknande manar. Holkens dekor helt bortnött, l: 68 mm, hals, l: 21 mm. Skaft av brunmålad furu, l: 1475 mm, skaftskenor saknas.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Bardisan
Kategori Bardisaner
Storlek Längd 513 mm (klinga)
Antal 1
Datering 1648 – 1649 (1648-1649)
Föremålsnummer 5693_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 3732