Föremål

Florett, Solingen ca 1700.

Enkelt fäste av stål utan ornering. Knapp närmast päronformig, nitknapp låg, rund. Parerstänger raka, med runt tvärsnitt och med förtjockade ytterändar. Parerplåt runt, skålformig. Kavel klädd med mörkbrunt skinn över spirallindat segelgarn (varigenom räfflor bildas). Klinga rak, med rektangulärt tvärsnitt. På båda sidor av starka delen punsad inskription: " IN SOLINGEN ". Ytteränden med tvärställd, rund knapp (avsedd som fäste för stötknopp av skinn). Vid klingbasens ena sida inslagen stämpel i form av ett litet S:t Georgskors.

Upphov: Olsson, Andreas/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Florett
Kategori
Blankvapen
Material
 • Stål
 • Skinn
 • Segelgarn
Storlek
 • Längd 1017 mm
 • Bredd 133 mm
 • Längd 834 mm (klinga)
 • Bredd 14 mm (klinga)
 • Vikt 620 g
Antal
1
Datering
 • 1700
 • 1690-01-01 – 1710-01-01

1700 cirka

Tillverkare
Folcker, Zacharias (Förmedlare)
Inskription
 • Dekor: S:t Georgskors
 • Signatur/Påskrift: IN SOLINGEN
 • Signatur/Påskrift: Georgskors
 • Signatur/Påskrift: IN SOLINGEN
 • Signatur/Påskrift: Georgskors
Föremålsnummer
11362_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 2273
Litteratur
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 140
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 140
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 140
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 140
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 florett med fäste af jern, parerplåten rund, skålformig, parerstången lång, rund och rak, knappen äggformig, kafveln lindad och öfverklädd med skinn, vanlig florettklinga med knapp, på båda sidor finnes graveradt "in Solingen". Tid. inv. nr.: 2273 Nr. i föreg. inv.: 492 Sida i föreg.inv.: 32
Typ
Äldre inventarium
Titel
Konung Carl XII:s
Datum
1855
Text
2 gamla Floretter. Rubrik: Sablar, Svärd, Värjor och Putschaner Tid. inv. nr.: 492 Sida: 32 Nr. i föreg. inv.: 492
Typ
Äldre inventarium
Titel
Konung Carl XII:s
Datum
1840
Text
2 st gamla Floretter. Rubrik: Sablar, Svärd, Värjor och Putschaner Tid. inv. nr.: 492 Sida: 38 Nr. i föreg. inv.: 492
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
2 st gamla Floretter ned svarta jernkaflar utan båller Tid. inv. nr.: 492 Sida: 66 Nr. i föreg. inv.: 80 Sida i föreg.inv.: 392
Typ
Äldre inventarium
Titel
Konung Carl XII:s
Datum
1850
Text
2 gamla Floretter. Rubrik: Sablar, Svärd, Wärjor, Scepter och Putschaner Tid. inv. nr.: 492 Sida: 29 Nr. i föreg. inv.: 492
Typ
Äldre inventarium
Datum
1748
Text
Fyra st gamla Floretter med swarta Horn Kaflar utan Bollar. Föreskrefne 2ne Wärjor och 4 Floretter har Håf Auditeuren Folcker åhr 1716 inlefwererat och berättas wara tagne ifrån Gripsholm. i marg. Prot. 492. Rubrik: Åtskillige tillkomne Wärjor Tid. inv. nr.: 80 Sida: 392
Typ
Äldre inventarium
Titel
HögstSalig Kongl. Majsts Konung Carl XIItes Wärjor samt åtskillige tillkomne
Datum
1821
Text
Två Stycken gamla Floretter med svarta HornKaflar utan bollar - Föreskrefne 1 Värja och 2 Floretter har Kgl. Auditeuren Folcker år 1716 inlefvereradt och berättas vara tagne från Gripsholm Rubrik: Värjor och Svärd Tid. inv. nr.: 492 Sida: 261 Nr. i föreg. inv.: 492