Foto: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

silver

SILVER. Öre 1603. Åtsida: Under sluten krona rikets vapensköld (Tre kronor, mellan vilka en sköld med Vasa-vapnet på två strängar). Bakom skölden ett kors, de tre synliga armarna avslutade i bladflikar. Mellan två av kronan och korsarmarna avbrutna pärlstavar omskrift. Frånsida: Inom strålkrans av omväxlande tätare och glesare knippen Jehovah i hebreiska skrifttecken: Mellan två pärlstavar omskrift med årtal: Moneta Nova 1603. Rand: Slät. Mått: Vikt: 21 gr. Diameter: 25 mm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning silver
Kategori 1600-talsmynt, 56. LVI Mynt
Material Silver
Tillverkningsplats Sverige
Föremålsnummer LVI:M.b.01._HWY