Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Doktor Frans Kristofer Kempe och Fru Kempe.

Sju visitkort från Doktor Frans Kristofer Kempe och Fru Kempe. Första kortet är utan datum. Andra kortet daterat 1916. Tredje kortet daterat 1918. Fjärde kortet daterat 1921. Handskrift "Med innerligt deltagande". Femte kortet daterat 1922. Sjätte kortet daterat 1923. Sjunde kortet är utan datum samt sorgkant.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1923

1916 - 1923

Tidigare ägare Kempe, Frans Christoffer
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.463._HWY