Föremål

En kort vnderrättelse om wåd-eldars rätta vrsprung etc. etc. vthaff Gudz helige ord och höglärde mäns skriffter wälment dem brandskaddom til tröst vthdragen aff Gabriele Wallenio... Tryckt i Åbo aff Johan Winter... 1681.

Band av svartstänkt brunt papper.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1681, 1600 (1681; 1600 (bandets tillverkning); 1681 (tryckår))
Tillverkningsplats Åbo
Tillverkare Winter, Johan (Tryckare), Wallenius, Gabriel (Författare)
Föremålsnummer 108506_SKOBOK