Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

hillebard

Klinga något vidgad på mitten med mötande skär. Yxblad med konkav eggsida tre runda hål och på ena sidan stämpel. Haken något nedåtböjd. Från yxbladets och hakens övre kant svagt inåt-uppåtböjda flikar. Holken svagt åttkantig med tre skenor L: 150 mm fästade med nitar i nedre kanten, fästade i skaftet med vardera två nitar med välvda huvuden. Skaft av brunbetsat trä med åttkantigt tvärsnitt.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hillebard
Kategori Hillebarder
Material Stål, Trä
Storlek Längd 402 mm (ståldel)
Antal 1
Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare Givare: Karl XV av Sverige-Norge
Föremålsnummer 5909_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 5577