Föremål

Swea Rikes Ecclesiastique werk, i alphabetisk ordning sammandragit utur lag och förordningar...Förra [-senare] delen. Af Sven Wilskman...Örebro, tryckt hos Joh. Lindh, 1781 [-1782]

Sprängd kalv m. guldtr. dekor rygg. Rött snitt.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1781 – 1782, 1700 (1781-1782; 1700 (bandets tillverkning); 1781-1782 (tryckår))
Tillverkningsplats Örebro
Tillverkare Wilskman, Sven (Författare), Lindh, Johan Pehr (Tryckare)
Föremålsnummer 109058_SKOBOK