Föremål

Sektionsritning

RITNING Av sektion på papper uppfordrad på kartong. Förslag som ej helt kom till utförande. Påskrift: " No. 331/1893.Denna ritning är af Stadens Byggnadsnämnd fastställd. Stockholm 18 April 1894. Ludvig Hedin"

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Ritning
Kategori
  • Arkitekturritningar
  • 64. LXIV Arkiv
Material
  • Papper
  • Kartong
Storlek
  • Höjd 41 cm
  • Bredd 67 cm
Tidigare ägare Clason, Gustav
Inskription Signatur/Påskrift: I Gust.Clason april 1894
Föremålsnummer S.LXIV:III:B.b.i.29._HWY