Föremål

Brev inkommande

1875:3 B - Brev inkommande: K-R Lind. Söderhamn

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1875
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.29._HWY