Foto: Jens Mohr, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Stavhyvel av lönn.

Stavhyvel av lönn. Rakt horn. Undersidan har ett längsgående, rätvinkligt urtag. Järnet är kälat och har en halvrund egg, bredd: 32,5 mm. Järnet är stämplat: "I" över en kronliknande figur.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Hyvel
Kategori Övriga verktyg
Material
  • Lönn
  • Stål
Storlek
  • Bredd 48.5 mm
  • Längd 665 mm
Antal 1
Inskription Signatur/Påskrift: I
Föremålsnummer 5283_SKO