Foto: Drejholt, Nils, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Värja, klingan signerad Briet, Fourbisseur, fäste av silver, stämplat BA och Henri Clavels kontrollstämpel, Paris 1787-1788

Fäste av silver av olika färg, dekorerat med fasettslipade, runda nithuvuden mot prick och mönsterpunsad bakgrund. Knapp oval med rund, profilerad nitknapp. På knappen arton nithuvuden, slät hals. Platt parerbygel, mittpartiet bredare, på varderasidan elva nithuvuden, över och nederdelen med fasetterade fyrkanter, snidade ur handbygelns gods. Kryss rektangulärt, nio nithuvuden. Bakre parerstång med droppformig, svagt nedåtböjd ytterände, på stången snidade fyrkanter som på handbygeln. Fingerbyglar små med punsad dekor. Parerplåtar njurformiga, insidan med på vardera sidan arton fasetterade nithuvuden samt kantbårder av fasetterade fyrkanter, utsidan med yttäckande punsad och graverad dekor med åttabladig blomma på mitten av yttre och inre halvan. Kavel med rundat, fyrsidigt tvärsnitt, utmed sidorna elva fasetterade nithuvuden, kantbård av fyrkanter samt mycket smal repstavskant. På kavelns nedre krans och främre fingerbygelns insida stämplar: årsbokstav krönt P (Paris 1787, Carré s.137). spegelmonogram L (kontrollören Henri Clavel 1782-1789, Clavel 1782-1789, Carre s.124) samt otydlig stämpel: BA (okänd mästare). Klinga treeggad, s.k. stukatklinga, avbruten vid spetsen. Etsad dekor på starka delen, rankor och enkel trofégrupp, på insidan vid fästet etsad signatur: "Briet // M:d // fourbisseur // Pont // S:tt michel // a La // Justice // & // Tete noire // a // Paris".

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Material Silver, Stål
Storlek Längd 698 mm (klinga), Bredd 17 mm (klinga)
Teknik ciselering, Etsning
Antal 1
Datering 1787 – 1788 (1787-1788)
Tillverkare Briet (Tillverkare), Cederström, Rudolf Carl Olof (Förmedlare)
Tidigare ägare Säljare: Wachtmeister, Claes A T
Inskription Signatur/Påskrift: Briet M:d Fourbisseur Pont S:tt Michel à La Justice & Tête, Signatur/Påskrift: Briet M:d Fourbisseur Pont S:tt Michel à La Justice & Tête
Föremålsnummer 5733_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 17:43:a