Foto: Lernestål, Erik, Skoklosters slott/SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Gustav II Adolfs kista öppnas 1832. Oljemålning på duk.

Karl XIV Johan i uniform vid den öppnade kistan i gustavianska gravkoret, bakom konungen riksbaneret. Serafimerriddare och hovmän i uniform , drabanter m.fl. Kilad spännram. Förgylld ram med pastellagerankor mot våffelbotten. Ramlist:180 mm. Tilhörande brev: Jag kan nu meddela att den å Skokloster befintliga Taflan å Carl Johan i Gustavianska grafkoret, hvilken jag fick fotograferad genom Eder bemedling, icke är målad af Westin, såsom H. H. med stöd af' Hr Grefve Brahes utsago uppgaf, utan af H. T. Lund, agrée vid Kongl. Akademien. Jag har i dagarne af honom sjelf fått bekräftelse på denna in förut uttalade mening. Stockholm d. 23/9 1892. J Almén

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Gravöppning, Måleri, Historiebild
Kategori Genremåleri
Material Duk
Storlek Höjd 1490 mm, Bredd 1010 mm
Teknik Oljemålning
Antal 1
Datering 1841
Tillverkare Lundh, Henrik Teodor (Tillverkare)
Föremålsnummer 3483_SKO