Foto: Lernestål, Erik, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Fat

FAT. Rund, med svagt skålig botten, kälformig kep och snett utstående, brett brätte samt på fotkant. Formen skev. Dekor: I blått på grönblåaktig tennglasyr. Godset brungult. I bottnen jaktens gudinna, Diana, sittande på några stenar samt vänd åt vänster; högra armen framåtsträckt, i handel en pil, väntra armen intill sidan, handen om bågen; framtill i håret gudinnans emblem, en månskära; i vid dräkt, åtsittande kring livet samt med halvlånga ärmar och vid axlarna en bakåt fladdrande mantel, fötterna nakna. Runt bottnens kant en rand med inåtvända rundade ornament jämte blad och stjälkar. Ovanför figurgruppen en otydlig växt samt insekter. På brättet utmed ytterkanten en rand samt ornament som bottnen, dessutom på vardera sidan om figurmotivet en byggnad samt nedtill ett åt vänster seglande tremastat fartyg. På brättets undersida stjälkar med blommor och blad samt otydliga insikter. På bottnens utsida i blått en märkning. Höjd 5,3-6,2 cm, diameter 44 cm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Fat
Kategori
  • Askar, bägare och fat av glas och keramik
  • 46. XLVI Fajans m. m.
Material Fajans
Teknik Tennglasyr
Datering 1500

1500-tal, sannolikt

Tillverkningsplats
Tidigare ägare Baldassari, Cesare
Inskription Signatur/Påskrift: På bottnens utsida i blått
Föremålsnummer XLVI:VI:B.a.01._HWY