Föremål

Voyage historique et politique au Montenegro, contenant l'origine des montenégrins, peuple autocthone ou aborigène, et très peu connu; la description topographique, pittoresque et statistique du pays... Tome premier [- second]...

Band med rygg av brunt kalvskinn och pärm av marmorerat papper. Enkel guldtr. empiredekor, rygg. Verktyg: rullar och småst. Pärmfyllnad: papp. Grönt snitt.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1820, 1800 (1820; 1800 (bandets tillverkning); 1820 (tryckår))
Tillverkningsplats Paris
Tillverkare Imbert (Tryckare), Vialla de Sommières, L. C. (Författare), Berthe (Gravör), Eymery, Alexis (Förläggare), Fabregue, A (Konstnär)
Föremålsnummer 108943_SKOBOK