Föremål

Utställning af kinesisk konst och konsthandtverk

[Illustrationer i autotypi. I samma band:] Rättelser och supplement. Omsl., VI, 97 s. [10] pl. 8 s. 1 vol. 8:0. Band av gulbrunt linnelärft

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1914
Tillverkningsplats
Tillverkare Kungl. Akademien för de fria konsterna (Tillverkare)
Föremålsnummer LXIII:I:I.h.c.18._HWY