Föremål

Brev inkommande

1877:2 B - Brev inkommande: F-G Gordon & Co. London

Föremålsbenämning Affärshandlingar
Datering 1877
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.41._HWY