Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Överiningenjör Ernst Thunberg

Fyra visitkort från Överiningenjör Ernst Thunberg. Första kortet är utan datum. Adress (nedre vänstra hörnet) Munktells, (nedre högra hörnet) Eskilstuna. Andra kortet daterat 1920. Handskrift "å barn tillönska eder ett gott nytt år". Tredje kortet daterat 1920. Fjärde kortet daterat 1928. Adress (nedre högra hörnet) Djursholms-Ösby. Handskrift "och familj önskar tante ett gott nytt år".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1920 – 1928 (1920 - 1928)
Tidigare ägare Ägare: Thunberg, Ernst
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.870._HWY