Föremål

Visitkort från Överiningenjör Ernst Thunberg

Fyra visitkort från Överiningenjör Ernst Thunberg. Första kortet är utan datum. Adress (nedre vänstra hörnet) Munktells, (nedre högra hörnet) Eskilstuna. Andra kortet daterat 1920. Handskrift "å barn tillönska eder ett gott nytt år". Tredje kortet daterat 1920. Fjärde kortet daterat 1928. Adress (nedre högra hörnet) Djursholms-Ösby. Handskrift "och familj önskar tante ett gott nytt år".

Datering 1920 – 1928

1920 - 1928

Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.870._HWY