Föremål

Plan och Profile af ett Rustwärck. Manuskript

utan band

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Föremålsnummer 110262_SKOBOK