Föremål

Singoalla

Teckningar av C(arl) L(arsson). (I autotypi och fototypi med tontryck). Omslag, [6], 231, (1) s. [25] pl. 1 vol. 4:0. Band (halvt skinn-)

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Skönlitteratur
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1894
Tillverkningsplats
Tillverkare Rydberg, Viktor (Författare)
Föremålsnummer LXIII:I:H.a.36._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1955
Titel
Rydberg, Viktor.
Text
Singoalla. Teckningar af C[arl] Lfarsson]. [I autotypi och fototypi med tontryck.] Stockholm, Albert Bonniers Förlag. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri 1894. Omslag, [6], 231, (1) s. [25] pl. 1 vol. 4:0. Band (halft skinn-). Pärm af papp, öfver-klädd med »fransk antikmarmor» i bruna färger och något svart. Rygg och hörn af brun »oasis morocco». Dekor i guld och blindtryck. Ryggen uppdelad i sex fält genom falska bind, å hvilka en guldlinje. Andra fältet titelfält, med en linjeram i guld. De öfriga fälten med två linjeramar, den yttre i guld, den inre i blindtryck. Å pärmarna längs innerkanterna en guldlinje. Kapitälband i grönt och gult. Guldsnitt (öfre snitten). Försättsblad marmoreradt i ljus-rödt och grått. Flygblad af hvitt papper. Ryggtitel i guldtryck: viktor rydberg. singoalla. Nedtill å frampärmens insida: G. HEDBERG. K. HOFBOKBINDARE. STOCKHOLM.