Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Signet för friherre Gustav Adolf Reuterholm (1756-1813) som frimurarbroder.

Helt av stål. Oval platta, däri graverat vapen, skrafferade färgangivelser. Rött fält, däri Georgskors av silver, belagt med fem röda blodsdroppar, kantbård av silver. Sköld krönt av friherrekrona. Bakom skölden två korslagda, krönta ceremonistavar,nedanför skölden strålande latinskt kors i kedja samt därnedanför georgskors, på korsmitten S, Vapentält. Ovanför kronan sjuuddig stjärna, därovanför Guds allseende öga, omgivet av strålar. Överst spegelvänd text: "FRATER DE SANGVINE PURO", nertill spegelvänt valspråk: "AD METAM". Slät kantring. Plattans kanter svagt rundade med kantring upptill. Ovansidan svagt konisk, därpå genombrutet, lyrformigt skaft med rund skiva nertill, d: 28-29 mm, upptill rund ring. Graverat i huvudsak i överensstämmelse med ritning av hertig Karl (XIII) i Frimurarordens arkiv. Signeten är från 1700-talets slut.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Signet
Kategori Sigill
Material Stål, Silver
Storlek Höjd 55 mm (hela)
Teknik Skraffering
Antal 1
Datering 1780 – 1799 (1700-talets slut)
Tidigare ägare Ägare: Reuterholm, Gustaf Adolf, Ägare: Ädelgren, Anna Emilia, Givare: Nationalmuseum
Inskription Signatur/Påskrift: AD METAM, Signatur/Påskrift: FRATER DE SANGVINE PURO, Signatur/Påskrift: FRATER DE SANGVINE PURO, Signatur/Påskrift: AD METAM
Föremålsnummer 2703_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 53:123:a