Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Balja

Balja klädd med röd sammet, munbleck, l: 85 mm och doppsko, l: 62 mm av förgylld koppar med driven dekor av maskaroner och åttkantiga sköldar. Munbleckets insida slät. Över- resp. nederkanterna på utsidan konturerade, på insidan raka. På munbleckets smalsidor ringar och däri fäst gehäng. Tillbehör: Gehäng i form av två remmar av röd sammet med beslag av förgylld koppar i vardera änden, drivna, åttsidiga sköldar samt i överändarna krokar.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Svärdsbalja
Kategori Baljor och fodral
Material
 • Koppar
 • Sammet
Storlek
 • Vikt 255 g
 • Bredd 79 mm
 • Längd 540 mm
Teknik
 • drivning
 • Förgyllning
Antal 1
Datering
 • 1672
 • 1672-12-01 – 1672-12-31

1672-12

Tillverkningsplats Sverige
Tillverkare
Tidigare ägare Karl XI av Sverige
Fysiska egenskaper Färg: Röd
Föremålsnummer 7615_LRK
Andra nummer Nr 1867: 2215:b
Litteratur
 • Modelejon. Manligt mode 1500-tal 1600-tal 1700-tal., Modelejon, 2002, avb. på sida: 188; katalog: 212
 • Karl XI:s karusell. En manifestation med europeiska rötter och influenser- transformerad till stormaktstidens Sverige., Rangström, 1995, avb. på sida: 50, 54-55
 • Livrustkammaren. Journal of the Royal Armoury, 1997
 • Utställningskatalog, Riddarlek och tornerspel, katalog: 232
 • Riddarlek och Tornerspel. Sverige - Europa., 1992, avb. på sida: 198, 204; katalog: 232
Historisk händelse Karl XI:s karusell
Relaterat föremål 7614_LRK
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Text
Konung Carl XI:s häst af papp på fotställning af träd med en vid 1672 års carousell nyttjad tornersadel under nr 76 af carmoiseirödt sammet, sätet med guldlister och snören scharnerade, kåporne och karmarne med messingsplåtar, på huardera en förgl.messingsknapp. 1Hufvudställe med rödt sammet ufuerdraget öfuerallt med förgl. messingsbslag, samt ofuanpå 3pipor af messing till plymagerne 1 Handtygel med do do öfuerdraget och beslaget med förgl. messing med guldtoffs och hualknut; 1 Förbögel af do sammet med förgl. och drifuet messingsarbete; 1 Ryggstycke eller utskuret Eschabraque af Carmoisiesammet med örgl. messingspucklor, plåtar och åtskilligt arbete, samt söljor och tampar; 2 Sammetsfotband med förgl. messing; 1 par stegläder på den ena sidan öfuerdragen med en guldgalon och den andra med rödt läder med hualnut och guld och silfuersnören. 2 Halsremmar utan guldgaloner, derpå sittande Karlfigur med bröst- och ryggharnesk af förgl. messing, svärd med förgl. messingsfäste, sköld, Romerskt Escharp af sämsk med förgl. messingsornamenter, vapenkjortel af rödt sammet med bred guld och silfuerspets nedanomkring och broderade skinnkängor samt casquette eller hjelm af förgl. messing under no. 514. Tid. inv. nr.: 854 Sida: 55 Nr. i föreg. inv.: 854
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Titel
År 1803 den 3 Juni är ifrån Kongl. KlädeKammaren till Kongl. Lif-RustKammaren inlämnadt Konung Carl den XItes Caousellls drägthvilken han nytttjadt År 1672 vid Carousellen På Rännarebanan i Stockholm. Bestående ar:
Text
Ett Bröst och Ett RyggHarnesk samt en Sköld af drifvit förgylld Mässing På h. sida tillskrivet: Skölden flyttad på Konung Gustaf III:s Carousells Rustning Ett Svärd med förgyldt Mässings Fäste På h. sida - Afksrifven År 1822 En Hjelm af Gyllen Läder med Fjäder Buske Ett Romerskt Escharp af Sämsk med förgylldte Mässings Ornamenter En VapenKjortel af rödt Sammet med en bred Guld och Silfver Spets nederomkring Ett par broderade SkinnKängor Rubrik: Följande Persedlar äro inlämnade till Kongl. Lif-Rustkammaren ifrån och med den 19 April 1803 Sida: 573 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
Ett bröst och ett rygg harnesk samt en skyld af drifwit förgylt Messing Ett swärd med förgyld messings fäste En Hjelm af Gyllenläder med Fjäderbuske Ett Romerskt Escharpe af Sämsk med förgylte messings Ornamenter En Wapen kjortell af rödt sammet med en bräd(?) guld och Silfwer Spetz nedomrking Ett par Brodderade skinnkjängor Rubrik: År 1803 den 3 Junii är ifrån Kongl.Kläde Kammaren till Kongl. Lif Rustkammaren inlämnat Kong: Carl den XI:tes Carousellsdräckt, hvilken han nyttjat År 1672 vid Carousellen på rännare banan i Stockholm Sida: 201
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 mindre svärd med fäste helt och hållet af förygylld koppar i drifvet arbete, parerstången rak, klinga kort, tveäggad, med rygg, ritad i ornamneter, på båda sidor en oval sköld med en manlig bröstbild, smaedsmärket en sol; balja af trä, öfverklädd med rödt sammet, munbleck och dobbsko af förgylld koppar i drifvet arbete, det förstnämnda med 2:ne öglor, hvartill kommer 2:ne bärremmar, klädda med rödt sammet och hvardera försedda med 2:ne beslag, af hvilka det öfversta har bärkrokar. Tid. inv. nr.: 2215 Nr. i föreg. inv.: 854
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Text
Konung Carl XI:s häst af papp på fotställning af träd med en år 1672 vid karusellen nyttjad tornersadel under nr 76 af karmosinrödt sammet .... 1 Hufvudställ med rödt sammet öfverdraget öfverallt med förgylda messingsbeslag samt ofvanpå 3 pipor af messing till plymagerna .... handtygel .... förbygel .... ryggstycke.... stegläder ... hölsterremmar derpå sittande en karlfigur med bröst och ryggharnesk af drifvet förgyuld messing, svärd med förgyllt messingsfäste, sköld, romerskt skärp af sämsk med förgylda messingsornamenter, vapenkjortel af rödt sammet med bred guld- och silfvergraman nedan omkring och broderade skinnkängor samt casquette eller hjelm af förgyld messing under No 514 Tid. inv. nr.: 854 Sida: 56 Nr. i föreg. inv.: 854
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Text
Konung Carl XI:s häst af papp på fotställning af träd med en år 1672 vid karusellen nyttjad tornersadel under nr 76 af karmosinrödt sammet .... 1 Hufvudställ med rödt sammet öfverdraget öfverallt med förgylda messingsbeslag samt ofvanpå 3 pipor af messing till plymagerna .... handtygel .... förbygel .... ryggstycke.... stegläder ... hölsterremmar derpå sittande en karlfigur med bröst och ryggharnesk af drifvet förgyuld messing, svärd med förgyllt messingsfäste, sköld, romerskt skärp af sämsk med förgylda messingsornamenter, vapenkjortel af rödt sammet med bred guld- och silfvergraman nedan omkring och broderade skinnkängor samt casquette eller hjelm af förgyld messing under No 514 Tid. inv. nr.: 854 Sida: 79 Nr. i föreg. inv.: 854