Upphov: Skoklosters slott, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Tobakspipa av stål med en ringformig förtjockning vid munstycket och ett ansikte på huvudet.

Uppsamlingsrör för pipolja under huvudet. Enkel punktdekor på huvudet samt vid behållaränden under huvudet.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Pipa
Kategori Rökdon
Material Stål
Storlek Längd 310 mm
Antal 1
Föremålsnummer 3727_SKO