Föremål

Notifikationskort rörande dödsfall. Anna Franziska Kempe.

Kempe, Anna Franziska, född Franzén. Död 10 April 1848. Meddelande om dödsfallet. Tr. 4s + ett kort.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Notifikationskort rörande dödsfall
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1848
Föremålsnummer LXIV:K.L.f.02._HWY