Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Greven och gravinnan Augustin Ehrensvärd.

Två visitkort från Greven Augustin Ehrensvär och Gravinnan. Första kortet daterat 1925, vikt i vänstra sidan. Andra kortet daterat 1928. Handskrift "....".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1925 – 1928

1925 - 1928

Tidigare ägare Ehrensvärd, Augustin
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.255._HWY