Föremål

Visitkort från Friherre och Friherrinnan E. E:son Rålamb.

Fjorton visitkort från Friherre E. E:son Rålamb och Fru Rålamb. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet daterat 1914, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Sjätte kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Sjunde kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Åttonde kortet daterat 1920. Nionde kortet daterat 1921. Handskrift "Med varmt o vördsamt deltagande". Tionde kortet daterat 1923. Elfte kortet daterat 1924. Tolfte kortet daterat 1924, vikt i övre högra hörnet. Trettonde kortet daterat 1925. Fjortonde kortet daterat 1929.

Datering 1914 – 1929

1914 - 1929

Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.753._HWY