Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Mr & Mme Hjalmar Rosenlund.

Ett visitkort från Mr & Mme Hjalmar Rosenlund, utan datum, vikt i övre högra hörnet. Handskrift "p. p. c."

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Rosenlund, Hjalmar
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.741._HWY