Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Konsul Robert Schumburg och Fru Martha Schumburg, f. Giesecke.

Åtta visitkort från Konsul Robert Schumburg och Fru Martha Schumburg, f. Giesecke. Första kortet är utan datum, vikt i högra sidan. Andra kortet daterat 1921 samt sorgkant. Handskrift "deltaga innerligen i eder djupa sorg.". Tredje kortet daterat 1923, vikt i övre vänstra hörnet. Fjärde kortet daterat 1924, vikt i högra sidan. Adress (nedre vänstra hörnet) Villagatan 13. A. (nedre högra hörnet) Stockholm. Femte kortet daterat 1925, vikt i övre högra hörnet. Sjätte kortet daterat 1925, vikt i övre vänstra hörnet. Sjunde kortet daterat 1926, vikt i vänstra sidan. Åttonde kortet daterat 1929, vikt i vänstra sidan.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1921 – 1929

1921 - 1929

Tidigare ägare
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.780._HWY