Föremål

Litteratur

Samtliga i gr. II, signum "Q", är märkta "Z" (!)

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Litteratur
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Föremålsnummer LXIII:II:Q.a.12._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1955
Titel
Norges Handels-Kalender.
Text
(Norges adresse- & annonce-kalenders 3di- årgång.) Eortegnelse over Norges naeringsdri-vende indvanere. Udgivet af S. M. Bryde. 3die årgång. 1882—1883. Christiania, E. C. Bjornstad & Co.s Bogtrykkeri. I kommission hos Osk. Knobelauch. 1882. XII, 268, [2], 260 sid. 1 vol. 8:0. Band (helt tyg-). Originalpärm. Af röd chagrinpressad klot med en annons i svart tryck på gul »olifant» å bakpärmen. Dekor i svart, guld och blindtryck. Å frampärmen en svart ram af naturalistiska blad med dekor af linjer och blad. I midtfältets hörn dekor af linjer och blad i svart. I midtfältet i ett rundt fält mot guldbotten: Norges krönta riksvapen framför fyra korslagda flaggor, merkuriistafven och Poseidons treudd, samt stödda mot riksvapnet två ankare och nedanför detsamma i en rund medaljong ett merkuriihufvud, vändt åt vänster, med bevingad hjälm. Å bakpärmen linjeram i blindtryck. Ryggen uppdelad i fyra fält. Andra fältet titelfält med en guldbård upptill och nedtill. De öfriga fälten med två hvarandra skärande cirklar med bladdekor inom en linjeram i blindtryck. Den gemensamma cirkeldelen odekorerad. Upptill och nedtill å ryggen en tvärrefflad bård i blindtryck. Snitt sprängd i brunt. Pärmfoder af ljusrödt papper med annonser i svart tryck. Rygg- och sidtitel i guldtryck. Ryggtitel: norges handels-kalender. s. M. BRYDE. Sidtitel: NORGES HANDELS-KALENDER. 1882---1883.