Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Schabrak, ur en serie om sex (nnr 6125 - 6130)

Bottentyg av svart sammet i kypert. Söm längs mitten. Ca 500mm breda våder över bredden. Sidorna och bakre kanten avslutade i spetsiga uddar, mellan spetsarna 250 till 300mm, urtagen ca 50 mm djupa. Broderi av guldtråd i läggsöm och plattsöm. En bård med symmetriskt stiliserade akantusmönster,varannan akantus 300 mm hög, varannan 130 mm, utgående från ytterkanterna och mittsömmen, diagonaltfrån hörnen. Bogstyckets akantus 110 respektive 70 mm höga och de diagonala 150 mm. På vardera halvans mitt drottning Kristinas monogram i applikation. I en lagerkrans ca 450 mm i diameter ett 150 mm högt C fyllt med bottenbroderi av silke i olika blå nyanser och guldtråd, krönt med 150 mm hög kungakron aav guldtråd och ljusblått silke, ett 150 mm högt upprest lejon. Längs sidorna och bakre kanten en 20 mm bred kavelfrans av guldtråd med 5 mm bred stad. Varje udd har avslutats med en tofs, ca 55 mm hög av guldtråd, de ca 10 övre mm sammanhållet och avslutas meden 5 mm bred öglefrans. Längs främre kanten rester av svart tyg som klätt kanten. Foder av linne i tuskaft.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Schabrak
Kategori Hästtäcken
Material
  • Sammet
  • Guldtråd
  • Silke
  • Linne
Storlek Bredd 250 mm (mönsterrapport)
Teknik
  • Läggsömsbroderi
  • Broderi
  • tuskaft
Antal 1
Datering 1650

1650 cirka

Tidigare ägare Kristina av Sverige
Fysiska egenskaper
  • Färg: Svart
  • Färg: ljusblå
Föremålsnummer 6128_LRK
Andra nummer Nr 1867: 687
Relaterat föremål 6125_LRK
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1654
Text
Rubrik: Hästetäcken och Skabrocher Tid. inv. nr.: 43
Typ
Äldre inventarium
Datum
1696
Text
Rubrik: Hästetäcken och Skabrocher Tid. inv. nr.: 87 Sida: 253 Nr. i föreg. inv.: 16 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat
Typ
Äldre inventarium
Datum
1683
Text
Rubrik: Hästetäcken och Skabrocher Tid. inv. nr.: 16 Sida: 158 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat
Typ
Äldre inventarium
Datum
1748
Text
Sex st swarta Sammets-Täcken, för Handhästar brukelige, runt omkring Brodderade med gesprängt och spitsigt Pärlestickare-arbete af Guld, hwarpå är Drottning Christinae namn eller Wapn med Cronor på, en brodderat Glob emellan 2 Leijon uti Lorbergs Krantsar runt omkring ääro infattade med en smal GUll-frants, underfordrat med gult Lärft och på alla Täcken äro Nittijo tre Gulltråds Qwastar behållne, hwart Täcke kostar 600:- - 3600: I marg. Prot. 627. Sex Dito Hals Kappor på lijka sätt brodderade ... Sex st Hufwudställen af swart Sammet, med Gull-Galoner i Kanterne .... Desse sex Tyg och Täcken, hwafwer Hennes Maijstt, Drottning Christina skickat ifrån Rom, och förährat Konung Carl den Ellofte, tillijka med de hästar Högst bemälte Konung samma gång bekommit. Rubrik: Eschabraqwer, Sadell- och Häste-Täcken Tid. inv. nr.: 15 Sida: 254 Nr. i föreg. inv.: 87 Anmärkning: sid. 254-256
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Titel
Konung Carl XI:s
Text
6 st svarta Sammetstäcken, broderade med gesprängelt och spetsigt perlstickare-arbete med guld med Drottning Christinas namn eller vapen i lagerbärskransar, broderade af guld, kanterne med smal guldfrans, fodradt med gult lärft med guldtrådsqvastar, på det ena felas 2 glober med namn, krona och et6t lejon; fransar saknas på 2:ne, och på ella äro qvastarne till stor del borta. 6 st svarta Sammetshalskappor, lika broderade med guldfransar och toffsar; flera fransar och toffsar fela å 2:ne täcken; 6 st do hufvudställen med guldgaloner, handtyglarne af svart silke med en stor guldtrådsknopp med isabellfärgade silkesqvastar och 6 förgylda jerntränsar. Rubrik: Rid- och Slädetyg Tid. inv. nr.: 627 Sida: 45 Nr. i föreg. inv.: 627
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Text
6 st svarta sammetstäcken, broderad med gesprängdt och spetsigt perlstickare-arbete med guld med Drottning Christinas namn eller vapen med kronor; en broderad glob. Do emellan 2ne Lejon uti Lagerbärskransar broderade af guld, kaanterna med smal guldfrans, fodradt med gul lärft med guldtrådsquastar. 6 st svarta sammetshalz kappor .... Tid. inv. nr.: 627 Sida: 55 Nr. i föreg. inv.: 627
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
6 st Täcken med halskappor (33 st fransar samt 18 st dtp på halskapporne felas. 6 st Hufwudställen altsammans af Svart Sammet Broddderadt med guld med Drott. Christinas namn med smala guld fransar omkring. Tid. inv. nr.: 627 Sida: 88 Nr. i föreg. inv.: 15
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
do. do. (Täcke af svart sammet), med frans. Tid. inv. nr.: 687 Nr. i föreg. inv.: 627
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Titel
Konung Carl XI:s
Text
6 Svarta SammetsTäcken, broderade med perlstickarearbete af guld med Drottning Christinas namn eller vapen med Kronor, en broderad glob do emellan 2ne lejon uti lagerkrans, broderade af guld, kanternamed smal guldfrans, fodradt med gult lärft, med guldtrådsquastar. På det ena felas 2ne och på alla äro toffsarne till stor del borta. 6 Svarta Sammets Halskappor, lika broderade och med guldfransar som fela till 2ne, samt guldtrådstoffsar hvaraf flere borta 6 D D hufvudställen med guldgaloner, handtyglarne af svart silke och en stor guldtrådsknopp med Isabellfärgade silkesquastar och 6 förgld jerntrensar. Rubrik: Rid- och Slädetyg Tid. inv. nr.: 627 Sida: 43 Nr. i föreg. inv.: 627
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
Sex stycken svarta Sammets Täcken, för Handhästar brukelige, rundt omkring broderade med gesprängt och spitsigt Perlstickare Arbete af Guld, hvarpå är Drottning Christinae Namn eller Vapen med Kronor på, en broderad Glob mellan 2 Lejon uti Lorbergs Kransar, broderat af Guld, Kanterne rundt omkringäro infattade med en smal Guld Frans, underfodrad med Gult Lärft , och på alla Täcken äro Niotio Tre Gulltråds Qvastar behållne. /:Feltes 33 stn Qvastar vid Inventeringen 1803:/ Sex Dito Hals Kappor på lika sätt broderade och med GuldFrnasar omkring infattade i hvardera Kappan äro 2ne stycken Gula Tafftsband; likmätigt förra Inventario, har varit in alles tillstädes på dessa Kappor Nitio Fyra stycken Guldtråds Toffsar, men är allenast Åttatio Njo och således Fem stycken i Rustmästaren Sjömans tid förkomne. /: Feltes 18 st Qvastar vid Inventeringen 1803:/ Sex stycken Hufvudställen af svart Sammet med Guldgaloner i Kanterne; Handtyglarne äro Enkla, gjorde af svart slingat Silke, och en stor Guldtråds Knapp med Isabell färgade Silkes Qvastar hvilka äro öfwerdragne med Guldnät, hvartill och finnes 6 Förgylte Jern Tränsar. Desse Sex Tyg och Täcken hafver Hennes Majst Drottning Christina skickat ifrån Rom och förärat Konung Carl den XIte tillika med de Hästar Högstbemälte Konung samma gång bekommit. (tillskrivet i marg. nr 1867 - 684-695) Rubrik: Eschabraquer, Sadel och Häste Täcken Tid. inv. nr.: 627 Sida: 171 Nr. i föreg. inv.: 627