Föremål

Pomerania desponsata... Carolo XI svecorum... regi... dicto ab inclyta Pomeraniæ nobilitate... dedicata à Joh. Georgio Tremellio... anno, CaroLo RegI Desponsata (est) PoMeranIa In aVgVsto. Stetini, impressit Joh. Valentinus Rhetius...

Band av turkiskt papper. Guldsnitt.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1663, 1600 (1663; 1600 (bandets tillverkning); 1663 (tryckår))
Tillverkningsplats Stettin
Tillverkare Bensheimer, Johann (Gravör), Rhete, Johann Valentin (Tryckare), Tremellius, Joannes Georgius (Författare)
Föremålsnummer 108271_SKOBOK