Foto: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

För timmertumning

Avdelad i fyra fyrsidiga leder med scharner av mässing, på vardera ytterändan en skoning. Måttstreck och siffror inpressade. På varje sida en tumskala (för olika länder), tre av dessa med tummen indelad i åttondelar ock en i tolftedelar. Vid första ändan inslaget, på en av sidorna: PIED: ME TRIC, på den andra: D, på den tredje: E, och på den fjärde: H. Vid motsatta ändan på den förstnämnda sidan inslaget: JFRicksell 1859. På de båda mellersta ledernas insidor korta styrtappar av mässing, en på ena leden och två på den andra, de senare en på vardera sidan. Tillhört inventarierna på Wilh. H. Kempes kontor, inrymt i Schinkelska huset, dåvarande adress Kornhamnstorg 2 (f. d. Lilla Nygatan 29, nuvarande Kornhamnstorg 4), Stockholm, 1843 -1883; därefter på firman Wilh. H. Kempes (innehavare Walther von Hallwyl och Johanna Kempe, f. Wallis) kontor, Blasieholmstorg II, 1884 - 30 September 1896, och Hamngatan 4, 1 Oktober 1896 - 1909.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Tumstock
Kategori
  • Övriga verktyg
  • 02. II Kontorets inventarier
Material
  • Buxbom
  • Mässing
Storlek
  • Bredd 0.7 cm
  • Längd 33 cm
Datering 1859
Tillverkningsplats
Tillverkare Ricksell, J F (Tillverkare)
Inskription Signatur/Påskrift: JFRicksell 1859
Föremålsnummer II:II:A.v.01.._HWY