Föremål

Thet bästa rådet är när man i nåden står ... Förestält vthi een christelig lijk-predikan, öfwer ... F. Margareta Appelberg, ofwer-commissariens H. Hindrich Örnfeldtz fordom kiär-älskelige huszfrw, tå hennes sahl. lekamen ... bleff beledsagat ifrån Ridderholmens- vp til St. Nicolai store kyrckia här i Stockholm och ther begrafwen, hwilket skedde den 16 maij anno MDCLXXX. aff M. Johanne Vultejo ... Tryckt i Stockholm aff Niclas Wankijff, kongl. booktr.

Band m. pärmar av marmorerat papper, rygg och hörn av kalvskinn. Pärmfyllnad: papp. Inlagan består av enskilda skrifter som tillsammans häftats på tre bind, fast rygg. Variationer i papperskvalitet och storlek. 16 skrifter samlade i en volym

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Likpredikan
Kategori Böcker
Material lumppapper
Storlek Bredd 80 mm (Ryggen)
Teknik Inbunden
Datering 1680, 1700 (1680; 1700 (bandets tillverkning); 1680 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Wankijf, Nils (Tryckare), Vultejus, Johannes (Författare)
Tidigare ägare Bielke, Carl Gustaf
Avbildad Appelberg, Margareta
Föremålsnummer 109324_SKOBOK