Föremål

Extima Scotia Septentrionalis Ora, ubi Provinciae sunt Rossia, Sutherlandia, Cathenesia, Strath-Naverniae, cum vicinis regiunculis quae eis subsunt, etiamque Moravia [Ingår i Joan Blaeu, Atlas Maior, vol. 6. Amsterdam, 1662]

[R. Gordonius a Strath-loch collegit et descripsit] Först publicerad som del av Blaeus atlaser år 1654, enligt C. Koeman, Atlantes Neerlandici (Amsterdam, 1967), vol 1, karta nr 399.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Blaeu, Joan (Utgivare)
Föremålsnummer 110662_SKOBOK