Föremål

Aeloude en hedendaegsche Scheeps-bouw en bestier... verciert met vele kopere platen... t'Amsterdam, by Casparus Commelijn; Broer en Jan Appelaer, Boeckverkoopers, anno 1671...

Pergamentband m. bildtr. arabeskdekor, pärmens hörn och mitt. Knytband av grönt linne. Blåstänkt snitt.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol.
Datering 1671, 1600 (1671; 1600 (bandets tillverkning); 1671 (tryckår))
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Witsen, N (Gravör), Witsen, Nicolaas (Författare), Hooghe, Romeyn de (Konstnär), Commelin, Caspar (Förläggare)
Föremålsnummer 109123_SKOBOK