Föremål

Visitkort från Fru Lully Berlin-Ekman.

Första kortet är utan datum och med sorgkant. Andra kortet daterat 1926, vikt i högra sidan. Tredje kort daterat 1927, vikt i högra sidan.

Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering
1926 – 1927

1926 - 1927

Tidigare ägare
Föremålsnummer
LXIV:I:L.b.c.80._HWY