Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Fru Lully Berlin-Ekman.

Första kortet är utan datum och med sorgkant. Andra kortet daterat 1926, vikt i högra sidan. Tredje kort daterat 1927, vikt i högra sidan.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1926 – 1927 (1926 - 1927)
Tidigare ägare Ägare: Berlin f. Ekman, Lully
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.80._HWY