Foto: Jens Mohr, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Åtta sifferstansar använda till märkning av vapen i Braheska och Wrangelska rustkamrarna.

Åtta handsmidda sifferstansar av stål, använda till märkning av vapen i Braheska och Wrangelska rustkamrarna. 1: L: 69 mm Sifferhöjd: 8 mm 2: L: 69 mm Sifferhöjd: 8 mm 3: L: 71 mm Sifferhöjd: 8 mm 4: L: 63 mm Sifferhöjd: 8 mm 5: L: 67 mm Sifferhöjd: 8 mm 6: L: 66 mm Sifferhöjd: 8 mm (*) 7: L: 71 mm Sifferhöjd: 8 mm 8: L: 68 mm Sifferhöjd: 8 mm (*) Använd även som 9:a

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Stansar
Kategori Verktyg och vetenskapliga instrument
Material Stål
Teknik Handsmide
Antal 8
Föremålsnummer 5373_SKO