Föremål

Beantwortung der schwedischen herausgegebenen Protestation, und Gegen-Protestation von königl. dänischer Seiten, nach dem dänischen Original ins teutsche übersetzet. Anno 1714.

Pärm av marmorerat papper, rygg och hörn av pergament. Rödstänkt snitt.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Datering
  • 1714
  • 1700

1714; 1700 (bandets tillverkning); 1714 (tryckår)

Tillverkare Bornemann, Hieronymus (Författare)
Föremålsnummer 96183_SKOBOK