Upphov: Lernestål, Erik, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hjullåsbössa, troligen dansk, 1600-talets första hälft.

Rund, över kammaren åttkantig, slätborrad pipa av stål. Övergången markerad genom tre vulster. På kammarens högra djup pipsmedsstämpel. Ståndsikte av stål, knoppkorn av mässing. Tre piphäften. Hjullås, Blånerat låsbleck av tysk typ - bakåt avsmalnande genom två fall. Hög, kullrig hjulkapsel, fasthållen med ring. Låg, vertikal krutskärm. Hane med lös underkäke. Hel stock av ljust trä, tysk kolvtyp. Sluten laddstockränna. Bakplåt och stödkula av horn. På anslaget trapetsformig benplatta. Två låsskruvar med runda hjorthornsbrickor. Tre med benbrickor. De båda främre stiften i form av skuvar med stålbyglar. Trågformig s.k. holsteinsk varbygel. Utan tillbehör. Märkt : 394 ovanför låsblecket, stanstyp 5376. Rött lacksigill på anslaget : Rosenkrantz vapen samt "CORNIC : VS - ROSENKRAN(TZ)" (Corfitz Rosenkrantz död 1653). 1710 års inventarium p. 5, rum I: "74-394-1 Hagelbyssa med Hiulååss"

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Hjullåsbössa
Kategori Bössor
Material
  • Trä
  • Ben
  • Stål
Storlek
  • Höjd 120 mm
  • kaliber 20.4 mm
  • Längd 1350 mm
  • Längd 1084 mm (pipa)
Teknik Inläggning
Antal 1
Datering 1600 – 1650

1600-1650 cirka

Tidigare ägare Wrangel, Carl Gustaf
Inskription Signatur/Påskrift: ROSENKRANTZ CORFITZ
Föremålsnummer 6189_SKO