Föremål

Medelpads gille

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Litteratur
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering
1922
Tillverkare
Norstedts förlag (Utgivare)
Föremålsnummer
LXIII:I:J.a.26._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
Medelpads gille.
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1955
Text
Till Medelpads fornminnesförening anslutna gillen. Medelpads museum å fornhemmet i Sundsvall. Med 1 bild [i autotypi] å titelbladet och 4 i texten. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner 1922. 23 s. Skrifter, utg. av Medelpads Gillen I. Skrift I är utg. av Medelpads Gille i Stockholm. Redigerad av Martin Asplund och Anders G. Wide. 1 vol. 8:0. Band (pappers-) som I: A. b. 5. Sidtitel: MEDELPADS GILLE.