Föremål

Ekonomi

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Ekonomi - Verifikationer, föremål
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1876 – 1879

1876-1879

Tillverkningsplats
Föremålsnummer LXIV:I:Q.b.g.a.626._HWY