Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Ivar Hofving.

Fyra visitkort från Ivar Hofving. Första kortet daterat 1917. Adress (nedre högra hörnet) Erikslund Västerljung. Handskrift " Ett gott nytt år tillönskar vördsamt". Andra kortet daterat 1921. Handskrift "ber att till fru Grevinnan få uttrycka vår djupa beklagande vid Herr Grevens bortgång, af oss alltid saknad god och afhållen husbonde.". Tredje kortet daterat 1922. Handskrift "Ett i allo gott nytt år önskar vördsammast af ...och". Fjärde kortet daterat 1923. Handskrift "Med tacksamhet för vänliga telegramet bedja vi få vördsamt tillönska god jul och gott nytt år.".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1917 – 1923

1917 - 1923

Tidigare ägare Hofving, Ivar
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.408._HWY