Föremål

Korte aenteeckeninge, dienende tot antwoort op seker libel, genoemt bedenckingen, op de deductie van de ... Staten van Hollandt, nopende den artijckel van seclusie, van den ... prince van Orangien. Hier is by-gevoeght een wederleggingh van sekere genoemde copye van de onkosten, gedaen by Willem den eersten ... in het werven van twee heyr-legers, te weten, van 't jaer 1568. ende 1572. Gedrukt in Hollandt, 1655.

Pergamentband.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1655, 1600 (1655; 1600 (bandets tillverkning); 1655 (tryckår))
Tillverkare Wilhelm av Oranien (Författare)
Föremålsnummer 109019_SKOBOK