Foto: Lernestål, Erik, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hjullåsbössa, av signaturen "NO" ON? troligen Sachsen, 1635.

Tornpipa av brunnerat stål. Bakre delen åttkantig, främre rund, vid övergången därimellan tre mot siktet riktade spesar vilka avslutas i var sin rund punsad fördjupning. PÅ kammaren stämplad "NO" (ON?) samt årtalet 1635 (Stöckel nr 4198). Ståndsikte av stål. Knoppkorn av stål. Mellan svansskruvblad och sikte - siktränna. På pipans undersida stämpel liknande sabel, samt ett inslaget kryss. Hjullås. Blånerat låsbleck, tysk typ - bakåt avsmalnande genon två fall. Hög, kullrig hjulkapsel. Mycket låg krutskärm. Hanen med lös underkäke. Stock av ljust brunt trä. Tysk kolvtyp. Bakplåt och stödkula av horn. Kolvlådans lock odekorerat. PÅ kolvryggen två nithuvuden av stål. Bakom svansskruv-bladet liljeformad inläggning av naturhjorthorn. Mellan anslag och kolvhals snidad volut. Två låsskruvar (en saknas) med brickor av naturhjorthorn. Pipan fäst i rännan med tre pipstift, ej ursprungliga, horninläggningar runt pipstiftshålen. Hel laddstocksränna. Näsband saknas. Trågformig varbygel av stål, s.k. "holsteinsk". Tillbehör: Laddstock med doppsko av ben, bakände med gängat stålrör. Märkt: 396, ovanför låsblecket, stanstyp 5376. 369, ovanför den förra märkningen, stanstyp 5376.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Hjullåsbössa
Kategori Bössor
Material Trä, Hjorthorn, Stål
Storlek Längd 1165 mm (pipa)
Teknik Inläggning
Antal 1
Datering 1635
Tillverkningsplats Sachsen
Tidigare ägare Ägare: Wrangel, Carl Gustaf
Föremålsnummer 5479_SKO