Föremål

Katalog der Gemälde, Miniaturen, Pastelle, eingerahmten Zeichnungen u. s. w.

[Reproduktioner i autotypi, planer i fototypi.] XXXVI, 587 s. [3] planer, [47] pl. 1 vol. 8:0. Band av rödbrun klot. Originalpärm

Museum
Hallwylska museet
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering
1920
Tillverkningsplats
Tillverkare
Rijksmuseum (Utgivare)
Föremålsnummer
LXIII:I:I.h.a.03._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
Amsterdam, Reichsmuseum.
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1955
Text
Katalog der Gemälde, Miniaturen, Pastelle, eingerahmten Zeichnungen u. s. w. [Reproduktioner i autotypi, -planer i fototypi.] Amsterdam, herausgegeben im Aufträge des Ministeriums für Unterrichtswesen und schöne Künste bei den vereinigten Druckereien Roeloffzen-Hübner & van Santen en Gebr. Binger 1920. XXXVI, 587 s. [3] planer, [47] pl. 1 vol. 8:0. Band (helttyg-). Originalpärm. Af rödbrun klot. Ryggen uppdelad i tre fält genom tvärband af en linje. Upptill och nedtill å ryggen dessutom en rand. Första fältet titelfält. Kapitälband i rödt och hvitt. Försättsblad af brunt »japanskt försättspapper». Dekor i hvitt tryck. Rygg- och sidtitel i hvitt tryck. Ryggtitel: katalog gemälde u. s. w.reichsMUSEUM. AMSTERDAM. 1920. Sidtitel: KATALOG DER GEMÄLDE, MINIATUREN, PASTELLE, EINGERAHMTEN ZEICHNUNGEN U. S. W. IM REICHSMUSEUM ZU AMSTERDAM. I92O.