Föremål

Katalog der Gemälde, Miniaturen, Pastelle, eingerahmten Zeichnungen u. s. w.

[Reproduktioner i autotypi, planer i fototypi.] XXXVI, 587 s. [3] planer, [47] pl. 1 vol. 8:0. Band av rödbrun klot. Originalpärm

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1920
Tillverkningsplats
Tillverkare Rijksmuseum (Utgivare)
Föremålsnummer LXIII:I:I.h.a.03._HWY